foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0233764105
sc.bozienidejos@yahoo.com; sc.bozienidejos@gmail.com

Școala Gimnazială Bozieni - Neamț

Începând cu anul şcolar  2004 - 2005  se modifică statutul Şcolii Bozieni, care rămâne singura unitate cu personalitate juridică, şcolile arondate Cuci, Iucşa, Crăieşti şi Băneasa devenind Secţii ale Şcolii Bozieni.

 

Începând cu  1 Septembrie 2006 titulatura şcolii cu personalitate juridică devine Şcoala de Arte şi Meserii BOZIENI, de la 1 Septembrie 2011, numele şcolii este de Şoala cu clasele I – VIII BOZIENI, iar de la 1 Septembrie 2012, Şcoala Gimnazială BOZIENI.

    Funcţionarea  Şcolii  BOZIENI  se face în următoarele spaţii:

Şcoala BOZIENI:

         10 săli de clasă, o grădiniţă cu grupă combinată, 1 laborator de calculatoare dotat prin Programul –SEI, al Medc., cancelarie, secretariat,  magazie pentru lemne, biblioteca şcolară nu are spaţiu propriu, dar este dotata cu peste 2000 de volume de carte şcolară. Nu exista nici sală de sport nici alte cabinete şcolare. Terenurile pe care se află clădirile sunt proprietate publică si nu sunt în litigii.

         În Corpul A învață 5 clase de gimnaziu, în Corpul C alte 3 clase de gimnaziu, iar în Corpul B grupa de grădiniță și clasa pregătitoare.

 

 

Structura  CUCI:

 2 săli de clasă, cancelarie, magazia de lemne şi magazia de materiale. În aceeaşi curte se află şi Grădiniţa Cuci cu 2 săli de clasă pentru preşcolari, magazie de materiale. Aici învață două clase din ciclul primar, clasa a II-a, învățătoare doamna Iacob Ileana și clasa a III-a, învățătoare doamna Țuțu Alina Mihaela.

 

 

Structura  IUCŞA:

3 săli de clasă din care 2 pentru ciclul primar şi una  pentru  grădiniţa cu o grupă combinată, magazie pentru materiale şi magazie de lemne. Aici învață o clasă cu dublu simultan, învățător Pătrăuceanu Elena, o clasă cu învățământ simultan, învățător Rusu Elena și grupa de grădiniță cu doamna educatoare Rusu Maricica.

 

 

Structura CRĂIEŞTI:

 Local nou cu 4 săli de clasă, dotate cu toate utilităţile moderne pentru clasele I - IV,  cancelarie şi magazie de materiale. Aici învață 3 clase din ciclul primar, clasa I, învățător Oprea Liliana, clasa a III-a, învățător Arghiropol Milica, clasa a IV-a, învățător Cozma Luminița.

 


 

UTILITĂŢI

         Toate spaţiile sunt racordate la reţeaua electrică, încălzirea se face cu centrale termice, dar şi sobe cu  lemne, cu excepţia Structurii Crăieşti unde sunt calorifere electrice.  În anul 2005 s-a realizat la Bozieni și Crăiești captare şi aducţiune de apă, celelalte localuri nu beneficiază deocamdată fiind folosite sursele de apă din fântâni;

Şcoala Bozieni şi Secţiile Cuci şi Iucşa au instalate posturi de telefonie fixă prin Telecom,  la Şcoala Bozieni există  Internet prin  programul ”Internet în școala ta” dar și prin rețeaua locală de internet, la fel și școlile Crăiești și Cuci. Din luna aprilie 2012 avem şi un al treilea microbuz şcolar care asigură deplasarea elevilor din satele componente.

 

Starea clădirilor:

          Şcoala Bozieni dar şi Secţiile din satele componente ale comunei au beneficiat de lucrări de reabilitare, s-au schimbat acoperişurile, s-a înlocuit tâmplăria, s-au refăcut gardurile care împrejmuiesc localurile şcolilor, s-au renovat sălile de clasă.

 

Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale:

Şcolile comunei au în dotare planşe, hărţi, aparate de proiecţie, imprimante. Există un laborator de informatica  cu 26 de calculatoare.

Biblioteca are un număr de 2400 de volume. În  sălile de clasă  de la Secţiile arondate există calculaoare.

 

Finanţarea:

 

-          din bugetul local pentru  lucrări de întreţinere

-         extrabugetare – arendarea terenurilor agricole ale şcolilor

-         de la bugetul de stat