foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0233764105
sc.bozienidejos@yahoo.com; sc.bozienidejos@gmail.com

Școala Gimnazială Bozieni - Neamț

 

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ A

ȘCOLII GIMNAZIALE COMUNA BOZIENI

 

 

MOTO:

 

Nu e destul să știi, trebuie să și aplici;

 

Nu e destul să vrei, trebuie să și faci.

 

(J.W. Goethe)

 

                Școala  Gimnazială Bozieni  își propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a copiilor din comunitatea noastră, la formarea personalității lor pentru a deveni cetățeni care respectă valorile democrației dovedind  autonomie și creativitate.

 

 

 

Deviza școlii este:

O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE

 

 VIZIUNEA  ȘCOLII

 

      Instituţie de educaţie, Şcoala Bozieni îşi propune să contribuie la dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copiilor din comunitatea noastră, la formarea personalităţii lor pentru a deveni cetăţeni care respectă valorile democraţiei şi ale umanităţii  dovedind autonomie şi creativitate.

 

 MISIUNEA  ȘCOLII

 

          Şcoala BOZIENI îşi propune să răspundă nevoilor de instruire şi educare ale copiilor din  satele comunei Bozieni, să contribuie la dezvoltarea lor liberă, integrală şi armonioasă.

 

         Respectând tradiţiile locale şi naţionale şi cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul de cadre didactice depune mari eforturi pentru educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care o realizăm prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La fel de importantă este cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral - civice, faţă de respectul pentru natură şi mediul înconjurător.

 

          Şcoala Bozieni îşi propune, bazându-se pe sprijinul comunităţii, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la integrarea lor socială

 

 
 

ȚINTELE  STRATEGICE  2020 - 2024

 

Ţ1.  Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale

 

 Ţ2. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie prin punerea accentului pe învăţarea în clasă prin metode didactice interactive, centrate pe elev

 

 Ţ3. Dezvoltarea spaţiilor de şcolarizare prin reamenajarea și îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare existente

 

 Ţ4. Creșterea capacității școlii de a oferi asistență educațională elevilor care provin din medii defavorizate, reducerea absenteismului și abandonului școlar

 

Ţ5. Redimensionarea relaţiei şcoală -  familie – comunitate.

 

 

 

OFERTA DE DISCIPLINE OPŢIONALE

 

( CDS )

 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021/2022

 

 1.    Citesc, înțeleg, aplic – cls. a V-a, profesor Babjuc Elena;

 

2.    Pentru o planetă verde, clasa a VII-a A, profesor Alinei Simona;

 

3.    Primul ajutor – lecții de supraviețuire, clasa a VII-a B, profesor Simona Ajudeanu;               

 4.    Citesc, înțeleg, aplic – cls. a VII-a, profesor Babjuc Elena;

 

5.    Citesc, înțeleg, aplic – cls. a VIII-a A, profesor Babjuc Elena;

 

6.    Citesc, înțeleg, aplic – cls. a VIII-a B, profesor Babjuc Elena;