foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0233764105
sc.bozienidejos@yahoo.com; sc.bozienidejos@gmail.com

Școala Gimnazială Bozieni - Neamț

SCURT  ISTORIC AL ŞCOLII

COMUNEI BOZIENI

 

 1839 – S-a înființat prima şcoală la Bozieni  de către  boierul (clucerul) Neculai Fundăcescu, care a pus la dispoziţia satului spaţii din casele  sale. În Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie ” A. D. Xenopol” Iași, autorul D. Ciurea vorbește despre înființarea școlilor rurale, școala Bozieni fiind prima înființată, și una din puținele școli sătești care existau în Moldova după intrarea în vigoare a Regulamentului Organic (prima constituție a României).

 1909 - Se construieşte la Bozieni primul local de şcoală propriu după modelul Spiru Haret. Pentru acea vreme clădirea era cu adevărat maiestuoasă, zid din cărămidă, acoperiș din tablă, șase încăperi, printre care și locuința învățătorului, numit pe atunci diriginte.

1908 - Se înfiinţează Şcoala Cuci în local închiriat și abia în 1928 se inaugurează localul propriu, cu sprijinul direct al Generalului Mihail Schina. Inaugurarea noii școli s-a făcut la 27 mai 1928, zi în care s-a desfășurat ședința cercului cultural la care a participat și generalul Schina căruia i s-a mulțumit pentru că a clădit, pe cheltuiala sa, școala de o frumusețe și o funcționalitate deosebite pentru acea vreme.

1915 - Se înfiinţează Şcoala Crăieşti cu local propriu. La 31 mai 1912, primăria Bozieni primește de la Administrația Plășii Fundu o adresă prin care i se acorda un împrumut de 23 de mii de lei pentru construirea școlii, sumă plătibilă în timp de 40 de ani.

1917 - Şcoala Iucşa funcționează în local închiriat și  în 1928 se începe construcția unui localul propriu despre care avem consemnările învățătorului Gheorghe Ungureanu: ”s-a construit școală din furci și nuiele în picioare, bătute cu pământ și acoperișul din draniță. clădirea avea două săli de clasă și o locuință pentru director”.

1949  - Funcţionează prima grădiniţă din comună în satul Cuci, în spaţiu închiriat, iar în anul 1981 se da în folosinţă localul propriu al Grădiniţei Cuci, la Bozieni local propriu de grădiniță s-a construit în 1978.

1970 – Se construieşte localul Şcolii Bozieni, corpul mare și un local cu două săli de clasă la Școala Iucșa

2005 -  Se dă în folosinţă localul nou al Şcolii Crăieşti realizat prin Fondurile PHARE.