foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0233764105
sc.bozienidejos@yahoo.com; sc.bozienidejos@gmail.com

Școala Gimnazială Bozieni - Neamț

 MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE 

SCOALA GIMNAZIALĂ BOZIENI 

BOZIENI - NEAMT

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel / fax : 0233/764105 ;0233/764105

 

 

 

 

 

COMISIA PARITARĂ  

AN ŞCOLAR 2021 – 2022   

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE   

CALITATEA

1

MURARIU MARIA 

Director

2

GROSU CĂTĂLINA 

Contabil

3

MOROŞANU CLAUDIA 

Lider de sindicat

4

CARP CĂTĂLIN CONSTANTIN   

Profesor

 

 

 

 

COMISIA DE ETICĂ ȘI ANTICORUPȚIE     

 

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE   

CALITATEA

1

MURARIU MARIA 

Președinte

2

CARP CĂTĂLIN 

Consilier de etică 

3

RUSU ELENA

Membru

4

GROSU CĂTĂLINA 

Membru

5

MOROȘANU CLAUDIA 

Membru - Lider de sindicat   

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE 

SCOALA GIMNAZIALĂ BOZIENI 

BOZIENI - NEAMT

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel / fax : 0233/764105 ;0233/764105

 

 

ORGANIZAREA CATEDRELO ŞCOLII BOZIENI       

AN ŞCOLAR 2021 – 2022

 

 

NR.

CRT.

CATEDRA

RESPONSABIL

 

1

 

 Învățământul preprimar   

 

Învățământ primar 

 

OLARU ALEXANDRA FELICIA

OPREA LILIANA

 

2

 

 

 

 

Limbă şi comunicare, om şi societate 

 

 

ALINEI SIMONA 

 

3

 

 

 

 

Matematică, ştiinţe şi tehnologie   

 

NISTOR VIOLETA 

 

4

 

Consiliere şi orientare         

 

 

NISTOR GHEORGHE

 

 

Director,

prof. Murariu Maria   

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE   

SCOALA GIMNAZIALĂ BOZIENI 

BOZIENI – NEAMȚ

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel / fax : 0233/764105 ;0233/764105

 

 

COMISIILE CU CARACTER PERMANENT ALE ŞCOLII BOZIENI       

AN ŞCOLAR 2017 – 2018    

 

NR.

CRT.

COMISIA

RESPONSABIL

1

 

 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii       

Pătrăuceanu Elena 

   

 

2

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea  violenţei, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității în şcoală       

CARP CONSTANTIN CĂTĂLIN

3

Comisia pentru situaţii de urgenţă şi PSI       

Nistor Gheorghe 

4

Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

Bobu Ionuț 

5

 

Comisia pentru curriculum 

ALINEI SIMONA MIHAELA

6

 

 

Comisia pentru controlul managerial intern

David Corina

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM COMISIA PENTRU   

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE   

CALITATEA

1

ALINEI MIHAELA SIMONA

Responsabil

2

OLARU ALEXANDRA

Prof. pt. înv. preșc. - membru

3

NISTOR VIOLETA

Profesor - membru

4

 

OPREA LILIANA 

 

prof. pct. înv. primar - membru

5

NISTOR GHEORGHE

Prof. - membru

6

RUSU ELENA

Înv. - membru

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII         

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE   

CALITATEA

1

PĂTRĂUCEANU ELENA 

Coordonator

2

ŢUŢU ALINA MIHAELA    

Membru - învăţător

3

OPREA LILIANA 

Membru - învăţător

4

BABJUC ELENA 

Membru - profesor

5

AMBROZĂ IRINA 

Reprezentantul părinţilor

6

MOROȘANU VASILE

Consilier local

7

MOROȘANU CLAUDIA 

Lider sindicat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ  

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

CALITATEA

1

RUSU ELENA

Responsabil

2

ALINEI SIMONA 

Membru

3

NISTOR VIOLETA 

Membru

4

 

NISTOR GHEORGHE

Membru

5

OPREA LILIANA 

Membru

 

 

 

COMISIA PENTRU COMBATEREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR     

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE   

CALITATEA

1

CARP CONSTANTIN CĂTĂLIN

Responsabil

2

 

DUMITRUȚ MĂDĂLINA IOANA

 

Membru - Consilier educativ -

 

3

BABJUC ELENA 

 membru

4

NISTOR GHEORGHE 

Membru

5

 

 

CĂRPUŞCĂ PETRU 

Şeful Poliţiei Locale - membru

6

 

ARGHIROPOL ANDREEA ALEXANDRA  

Reprezentantul părinților 

7

 

OLARU MARIA

Reprezentantul elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI PSI         

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE   

CALITATEA

1

NISTOR GHEORGHE 

Responsabil

2

RUSU ELENA

Membru

3

AMBROZĂ BOGDAN 

Membru

4

ENACHE MARILENA

Membru

5

RAICU AUREL 

Membru

6

RUSU CONSTATIN 

 

Membru

7

CRACANĂ VASILE 

Membru

 

 

 

 

 

COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ   

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

CALITATEA

1

BOBU IONUȚ

Responsabil

2

AJUDEANU SIMONA

Membru

3

NISTOR GHEORGHE 

 

Membru

4

DAVID CORINA

 

Membru

5

MURDZEK RADU 

 

Membru

6

AMBROZĂ BOGDAN (pentru personalul nedidactic) 

 

Membru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE MONITORIZARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ CU PRIVIRE LA SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN 

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE   

CALITATEA

1

DAVID CORINA MARILENA   

Președinte

2

PĂTRĂUCEANU ELENA

Membru

3

4

MOROȘANU CLAUDIA

GROSU CĂTĂLINA  

Membru

Membru

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU PROGRAM ȘI PROIECTE 

 

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE   

CALITATEA

1

BOBU IONUȚ 

Responsabil

2

MURARIU MARIA 

Membru

3

CARP CĂTĂLIN CONSTANTIN 

Membru

4

AZAMFIRI GABRIELA 

Membru

5

ȚUȚU ALINA MIHAELA

Membru

6

DUMITRUȚ MĂDĂLINA IOANA  

Membru

7

GROSU CĂTĂLINA 

Membru

8

MOROȘANU CLAUDIA 

Membru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIILE DE LUCRU ALE ȘCOLII GIMNAZIALE BOZIENI           

(temporare / ocazionale)

 

 

COMISIA PENTRU ORAR 

 

NR.

CRT.

NUMELE ȘI PRENUMELE 

CALITATEA

1

DAVID CORINA 

Responsabil

2

NISTOR VIOLETA 

Membru

3

ÎNVĂȚĂTORII

Membri

 

 

 

 

 

COMISIA DE EVIDENŢĂ ŞI GESTIONARE A MANUALELOR     

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE   

CALITATEA

1

GROSU CĂTĂLINA 

Responsabil

2

MURARIU MARIA 

Membru

3

MOROŞANU CLAUDIA 

Membru

4

RUSU ELENA 

Membru (Iucșa)

5

ȚUȚU MIHAELA

Membru (Crăiești)

6

ARGHIROPOL ANDREEA   

Membru (Băneasa)

7

Toți învățătorii și diriginții

Membrii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE DE INVENTARIERE   

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE   

CALITATEA

1

AMBROZĂ BOGDAN COSTEL  

Responsabil

2

BOBU IONUŢ

Membru

3

PĂTRĂUCEANU ELENA 

Membru

4

CRACANĂ VASILE

Membru

5

LARION ELENA

Membru

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CASARE   

 

NR.

CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE   

CALITATEA

1

MURDZEK RADU 

Responsabil

2

LARION ELENA 

Membru

3

CĂLIMAC GHEORGHIȚA

Membru

4

OPREA LILIANA 

Membru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA PENTRU EDUCAȚIE RUTERĂ 

 

 

 

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE   

CALITATEA

1

NISTOR GHEORGHE

responsabil

2

BOBU IONUȚ 

Membru

3

RUSU ELENA

Membru

4

OPREA LILIANA

Membru

5

COZMA ALEXANDRA 

Membru

6

CĂRPUȘCĂ PETRU 

Membru - Șeful poliției locale

 

 

COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE ȘI NOTAREA RITMICĂ 

 

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE   

CALITATEA

1

BABJUC ELENA

Responsabil

2

NISTOR VIOLETA 

Membru

3

RUSU ELENA 

Membru (Iucșa)

4

ȚUȚU ALINA MIHAELA 

Membru ( Crăiești)