foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


0233764105
sc.bozienidejos@yahoo.com; sc.bozienidejos@gmail.com

Școala Gimnazială Bozieni - Neamț

Centenar 2018

 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  BOZIENI

BOZIENI – NEAMȚ

Tel. / Fax 0233764105

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

PROIECT  EDUCAȚIONAL

 

CENTENAR  2018

 

 

1 DECEMBRIE 1918, MAREA UNIRE – UN IDEAL, UN CREZ, O VOINȚĂ

 

 

SCOPUL PROIECTULUI:

-           Promovarea evenimentelor legate de desăvârşirea unităţii naţional-statale a României;

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 

OBIECTIVE DOCUMENTARE:

ü  Folosirea documentelor specifice pentru cunoaşterea faptelor istorice ;

ü  Investigarea şi interpretarea faptelor şi proceselor istorice ;

ü  Transmiterea unor conţinuturi informaţionale care să ofere posibilitatea de a se documenta asupra desfăşurării evenimentelor din anul Marii Uniri – 1918.

 

OBIECTIVE EDUCATIVE:

ü  Stimularea interesului elevilor față de studiu istoriei;

ü  Să prezinte Unirea ca ideal permanent al românilor de pretutindeni;

ü  Să manifeste interes pentru evenimentul istoric;

ü  Să localizeze în timp şi spaţiu evenimentul istoric;

 

OBIECTIVE DIDACTICE:

ü  Conştientizarea importanţei evenimentelor istorice de la 1 Decembrie 1918 şi a oraşului Alba Iulia – important centru al istoriei şi culturii române ;

ü  Realizarea de activități  legate de Marea Unire;

ü  Realizarea unor panouri pentru promovarea evenimentului și a unui simbol – o placă comemorativă.

 

DESCRIEREA ACŢIUNII:

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: Noiembrie 2017 – 1 Decembrie 2018

 

ACTIVITĂŢI:

-          Conceperea şi discutarea proiectului;

-          Documentare asupra temei;

-          Mediatizarea proiectului şi îndrumarea elevilor;

-          Realizarea de panouri informative pentru promovarea marelui eveniment;

-          Realizarea de postere, eseuri şi desene despre Unire;

-          Activități artistice și prezentări dedicate evenimentului de la 1 Decembrie 2018;

-          Realizarea unui simbol – o placă comemorativă ce va fi montată pe peretele școlii;

 

Loc de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Bozieni și structurile arondate

Participanţi: Elevii Școlii Gimnaziale Bozieni

Resurse:

– Resurse financiare: Fonduri proprii, sponsorizări.

- Resurse materiale: Costume naţionale, hărţi, documente, fişe de lucru, dicţionar de termeni istorici, reviste de specialitate, manuale, fotografii, tablouri etc.

Responsabili de proiect:

Directorul școlii, prof. Murariu Maria

Profesor de istorie, prof. Azamfiri Gabriela

Colaboratori: Învăţătorii, diriginţii, biblioteca comunală Bozieni.

Rezultate aşteptate: Marcarea evenimentelor legate de desăvârşirea unităţii naţional-statale  - Centenar 2018.

 

PROGRAMUL  ACTIVITĂȚILOR  ȘCOLII  GIMNAZIALE  BOZIENI

Nr. crt.

ACTIVITATEA

PERIOADA/

DATA

LOCUL DESFĂȘURĂRII

PARTICIPANȚI/

COLABORATORI

 

 

 

1

1Decembrie 1918 – 100 de ani de la făurirea Statului Național Român:

-activități artistice;

-prezentări Power Point;

-depunerea unei coroane de flori la monumentul eroilor;

 

 

28 – 29 noiembrie 2017

 

1 Decembrie 2017

 

Școlile din comună;

Biblioteca comunală;

Monumentul din localitate.

Elevii școlii, cadre didactice,

părinți, invitați, membrii ai consiliului local, bibliotecarul comunal, preotul paroh.

 

2

24 Iauarie – Unirea Principatelor Române

-          Prezentarea evenimentelor istorice

-          Hora Unirii

 

Ianuarie 2018

 

 

Școlile din comună

 Elevii școlilor,cadrele didactice, părinți, invitați

 

3

 

Realizarea unor panouri informative cu materiale specifice promovării evenimentului – Centenar 2018

 

februarie 2018

Școlile din comună

Cadrele didactice

Profesorul de istorie

 

4

 

Centenarul Unirii și Basarabia

-activități specifice

-prezentare Power Point

 

Martie 2018

Școlile din comună;

Biblioteca comunală;

Elevii școlii, cadre didactice, invitați, biblioteca comunală

 

5

Cinste Eroilor neamului – depunere de flori și coroane la monumentul eroilor

 

Mai 2018

Școlile din comună;

Monumentul din localitate.

Elevii școlii, cadrele didactice, comunitatea locală

 

6

Vizite la Muzeul de Istorie Piatra Neamț

 

 

Iunie 2018

Muzeul de istorie

Elevi, cadre didactice,

 

7

Pe urmele marilor evenimente istorice – Craiova, Iași, Alba Iulia, orașele unirii:

-prezentări Power Point - activități în cadrul programului ”Școala de vară”

 

Iulie 2018

 

Biblioteca comunală;

Sala de calculatoare a școlii și a bisericii

Elevi, cadre didactice, bibliotecarul, preotul paroh

8

Realizarea unor simboluri pentru marele eveniment – insigne, cocarde, pliante;

 

Octombrie 2018

Școlile din comună

Elevi, cadre didactice

9

Realizarea simbolului Centenar 2018 – o placă comemorativă și activități specifice.

Noiembrie 2018

Școala Gimnazială Bozieni

Elevii școlii, cadre didactice, părinți, invitați, comunitatea locală

 

 

Director,

Prof. Murariu Maria

Profesor de istorie,

Azamfiri Gabriela

 

 

 

 

Protocol de parteneriat

Proiect educațional - Centenar 2018